Chandi Patha

"Debi praparnnarti Hare Praseed | Praseed Maata Jagtokhilasya ||
Prassed Bishweshwaree Paahi Biswam | twameeshwaree debi characharasya ||"